Nieuwe recensie, ditmaal van een gastauteur

Onlangs verscheen van auteur Emerson Vermaat een nieuw boek bij uitgeverij Aspekt: De geheime oorlog tegen terreur. De rol van CIA, de NSA en de Mossad.
Vermaat heeft al een flink aantal non-fictie boeken op zijn naam staan. Bekend is hij vooral van de boeken over de Tweede Wereldoorlog, zoals Eichmann,  Anton Mussert en zijn conflict met de SS, en Auschwitz. Maar midden jaren ’90 ontving deze oud EO-journalist in het geheim ook informatie met betrekking tot Osama Bin Laden. Vermaat verwerkte een aantal van die gegevens in zijn boeken, maar nu werd het tijd voor een boek geheel aan dit onderwerp gewijd.

Het verschijnen van dit boek brengt meteen een ander leuke bijzonderheid met zich mee voor dit blog. Truusje Truffel, één van de recensenten op het blog metdeneusindeboeken.blogspot.nl las dit intrigerende boek en ze schreef er een goede recensie over. Haar recensie in thans ook hier te lezen! Dank aan mijn collega’s van Met de neus in de boeken voor hun bereidwilligheid dit stuk hier te delen.

 

Recensie door Truusje Truffel: De geheime oorlog

 

Gedichtenbundel voor het voetlicht

Henk Vaessen schreef eerder al romans, maar onlangs is van zijn hand een gedichtenbundel verschenen Van eerder.

Het is een verrassende bundel met mooie gedichten, waarin velen zich zullen herkennen! De auteur speelt op een prachtige manier met woorden.
Daarom extra aandacht voor dit boek door middel van een recensie met plaatsing van een klein gedicht uit de bundel.

Uit de nieuwsbrief

Tegenwoordig stuurt Uitgeverij Aspekt ook nieuwsbrieven rond om nieuwe uitgaven onder de aandacht van het leespubliek te brengen (aanvragen kan via: info@aspekt.nl)

Dit keer staat Jos Buurlage met zijn nieuwste boek in de schijnwerpers!

Mulisch met tulband
Een schrijver in de orfische en de gnostische traditie

In zijn romans, verhalen, poëzie en toneel verwerkte Harry Mulisch veel materiaal uit de orfische
traditie, gegrondvest door de mythische zanger Orpheus. De middeleeuwse alchemisten, ook actief
binnen deze traditie, beschouwde hij als geestverwanten. Hij mengde het orfisch materiaal met gedachtegoed uit de Gnosis, een afsplitsing van het christendom.
Dezelfde mix gebruikte Mulisch in zijn filosofie. De Griekse orfische filosoof Pythagoras, drager van een tulband, was zijn grote voorbeeld. Zijn essay ‘Zelfportret met tulband’ is een hommage aan Pythagoras. Die was onder meer sekteleider en politiek adviseur. In zijn dagelijks leven volgde Mulisch Pythagoras na:
hij omringde zich met een hechte groep gelijkgestemden en leverde vanaf de zijlijn commentaar op maatschappelijke ontwikkelingen.
In deze studie komen de invloeden van Pythagoras en zijn geestverwanten op de literatuur, de filosofie en het maatschappelijk optreden van Mulisch in samenhang aan bod.
Boekinfo:
ISBN:978.94.6338.331.8
Pagina’s: 156
Prijs: € 16,95

Nieuwe uitgaven!

Er zijn weer diverse mooie uitgaven verschenen bij uitgeverij Aspekt!

In het historische genre zijn verschenen:
– Cordoba P. van Heijnsbergen. Over de Spaanse stad Cordoba vanaf de 8ste eeuw tot en met de 15de eeuw. een stad met een samenleving bestaande uit moslims, joden en christenen. Paperback,  ISBN:978.94.6338.151.2
Jan van SchaffelaarDick Berents. Over de man die in 1482 zich opofferde door van de toren in Barneveld af te springen. Maar wie was hij eigenlijk?  Eeuwenlang kregen wij een verkeerd beeld voorgeschoteld, blijkt uit dit boek. Berents zet de feiten recht. Paperback, ISBN:978.94.6338.244.1

In het genre oorlog zijn verschenen:

Van patriot tot activistRené Gaspar. Dagboekaantekeningen en herinneringen aan de krijgsgevangenschap in Duitsland in de Eerste Wereldoorlog. Een unieke publicatie met bijna 200 foto’s en documenten. Paperback, geïllustreerd, ISBN:978.94.6338.268.7
– Utrecht en de Eerste WereldoorlogHenk van der Linden/Jos van Raan. Deze serie kent al verschillende delen over Nederlandse provincies tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit nieuwe deel handelt over de provincie Utrecht die ook te maken had met mobilisatie, de grote exodus van Belgische vluchtelingen en voedselschaarste.
Ook dit deel is weer ruim voorzien van fotomateriaal. Paperback, ISBN:978.94.6338.149.9
– Auftragstaktik en het Pruisische/Duitse leger 1850-1945Jaap Jan Brouwer, m.m.v. Ruud Veen. De anatomie van een high preformance organisation en de ontmythologisering van haar tegenstanders. De vraag die in dit boek centraal staat, luidt: waarom had het Duitse leger een zoveel hogere relatieve battlefieldpreformance dan al haar tegenstanders.
Eveneens geïllustreerd. Paperback, ISBN:978.94.6338.283.0

Biografieën:

Waarom mijn vader 258.175 sigaretten rookteMargriet Hunsfeld. Biografie over Alfons Hunsfeld, een vergeten geschiedenis. Margriet Hunsfeld reconstrueerde het leven van haar vader, een leven vol tegenstellingen, zoals zij zelf schrijft. Dit alles tegen het decor van twee wereldoorlogen, de wederopbouw en de moderne tijd.
Paperback, ISBN: 978.94.6338.285.4

Dan nog aandacht voor 2 dunne boeken:

De gereformeerde graafHenk Tijssen. Anders dan de cover doet vermoeden, staat niet Maarten Luther centraal, doch enkel Duitse vorstenhuizen in relatie tot het protestantisme. Beschreven worden de vorrstenhuizen en graafschappen Zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, Hessen-Kassel, Tecklenburg en Stolberg.
Paperback, geïllustreerd, ISBN:978.94.6338.291.5

GeestkrachtHarm Wagenmakers. Dit boek is geschreven om ons te leren met onszelf en met anderen om te gaan door ons leven een diepere betekenis te geven. Dankzij de krachten die in onze geest aanwezig zijn. Met praktijkvoorbeelden en oefeningen. Paperback, ISBN: 978.94.6338.181.9

 

Nieuw tijdschrift:Koude Oorlog

Aspekt geeft sinds enige tijd ook tijdschriften uit in de vorm van dunne boekjes. Bühne is daar een succesvol voorbeeld van. Sinds kort heeft het blad een broertje gekregen: de Koude Oorlog – politiek, – diplomatie, – oorlog, – mens &maatschappij, – spionage.

Met de oplopende spanningen tussen het Rusland van Poetin en het Westen is een oude tegenstelling weer actueel geworden: de Koude oorlog. Zo vermeldt de achterflap. Ofwel het is de hoogste tijd om weer eens terug te kijken naar het verleden om te zien in hoeverre deze periode nog van invloed is op de hedendaagse politieke ontwikkelingen.
In ieder deel zullen diverse auteurs onder redactie van Frank Oosterboer, Marcel Reijmerink en Perry Pierik hun licht laten schijnen over de vele facetten van dit fascinerende tijdperk: van spionage tot diplomatie, van kunst tot sport, van bewapening naar protest, van openlijke conflicten tot heimelijke projecten.

Het eerste deel is onlangs verschenen en heeft een aantal interessante onderwerpen. aan bod komen onder meer:
– De Hongaarse furie -over de zomer van 1956;
-Solzjenitsyn vóór Solzjenitsyn;
-Büren. Een Duits provinciestadje tijdens de Koude Oorlog.

Maar ook persoonlijke ervaringen komen aan bod in deze editie. Rudi Harthoorn schreef over zijn communistische vader; Marie-Thérèse ter Haar leverde een bijdrage over Glastnost bezien vanuit de tijd dat zij in Rusland verbleef.
Uiteraard hebben ook Frank Oosterboer, Perry Pierik en Marcel Reijmerink een artikel geschreven, resp. over de beeldvorming rond de BB-voorlichtingscampagne, Arkady Shevchenko, en de reis naar het Stasi-archief.

De recensie over dit eerste deel staat op dit blog: De Koude Oorlog #1

‘Churchill’ verschenen en serie wo2 uitgebreid

‘Churchill’ verschenen en serie wo2 uitgebreid

Churchill –Als Minister van Marine 1914-1915 –gewiekst politicus, historicus en amateur militair strateeg
Bas de Groot
ISBN: 978.94.6338.236.6

In dit kleine boek legt Bas de Groot de nadruk op de periode 1914-1915, waarin Winston Churchill -de latere premier- Minister van Marine was. De auteur vraagt zich af of er niet een meer geschikter persoon te vinden was geweest.

In de aanvang van WO I, lopende tot het begin van de Dardanellen campagne, maakte de trotse Britse marine donkere dagen mee. Churchill speelde hierin een sleutelrol. Maar zijn beslissingen riepen vragen op wat leidde tot zijn aftreden in mei 1915.
Churchill was echter ook een bekwaam auteur en een kundig datamanipulator, die met zijn zeer leesbare geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog (The World Crisis 1923-1931) een waar rookgordijn heeft losgelaten dat over de jaren deels is opgetrokken, aldus de auteur. Het laatste hoofdstuk bevat kritieken van zijn tijdgenoten op The World Crisis.

Opmerking: Het is geen onaardig boekje, waarin duidelijk aangegeven wordt waar Churchill faalde in zijn beleid als Minister van Marine. Alsmede de betrokken personen die evenmin ontkwamen aan kritiek voor de door hen genomen beslissingen.
Helaas is dit wederom een boek dat een goede redactie mist. Dat wekt wrevel op tijdens het lezen en gaat ten koste van het betoog.

Het boek is rijkelijk geïllustreerd met foto’s en kaarten, bevat 170 blz. en kost € 9,95

Er zijn weer nieuwe boeken verschenen in de serie WO2!

De serie kleine boeken over WO II heeft ook uitbreiding gekregen met de volgende delen:

De nieuwste publicatie is Duinkerken 1940 – Wonder – Tragedie – Gevolgen – Perry Pierik. ISBN: 978.94.6338.202.1

Binnenkort verschijnt de film Duinkerken van regisseur Christopher Nolan en naar aanleiding hiervan schreef historicus Pierik een deel over deze tragische gebeurtenis. In Frankrijk tekende zich een Stalingrad-achtige nederlaag af voor het Britse expeditieleger. De soldaten zaten als ratten in de val, toen de Duitse tanks richting Duinkerken rolden.

Doch een wonder geschiedde. Dankzij de honderden schepen die uit Engeland waren vertrokken, wist het Britse expeditieleger te ontsnappen van de ondergang. Vele vragen zijn echter open blijven staan. In dit boek behandelt Perry Pierik het wonder van de Engelsen, de tragedie voor de Duitsers en de gevolgen van een van de meest opzienbarende gebeurtenissen van de 20ste eeuw met vooral veel aandacht voor de Duitse kant van het verhaal.

Zoals alle delen ook nu weer rijkelijk voorzien van foto’s.
Info: het boek bevat 160 blz. en kost € 9,95

Het deel dat al iets eerder verschenen is, draag de imposante titel: Vanaf vandaag wordt er teruggeschoten –Spionage, geheime diplomatie, oorlogseconomie en andere facetten van de Poolse veldtocht van 1939 eveneens door Perry Pierik. ISBN: 978.94.6153.888.8

Pierik staat in dit boek stil bij een aantal unieke blikvelden over de oorlog tegen de Polen door nazi-Duitsland. Nieuwe Duitse documenten, afkomstig an de militaire inlichtingendienst, werpen bijvoorbeeld een licht op de Poolse oorlogs-economie en de generale staf. Polen had een formidabel leger, maar beschikte over verouderd materiaal. Een ander nieuw feit is afkomstig uit een Abwehr-rapport. Daarin wordt onthult dat de beroemde Britse militair-theoreticus Generaal Fuller de Poolse nederlaag goed voorspelde, alsmede de Duitsers ‘adviseerde’ middels terreur tegen de Poolse joden hun overwinning te verzilveren. Door massa-executies moesten een onbeteugelde vluchtelingenstroom op gang komen. Poging om op die manier het Poolse moreel te breken.

Tot slot besteedt Pierik aandacht aan de vergeten diplomatieke hulp van de Nederlandse regering en koningin Wilhelmina aan nazi-Duitsland, door reeds voor de oorlog de toezegging te geven dat Nederland de ambassadetaken van Duitsland in Warschau bij een conflict zou overnemen, hetgeen geschiedde.

Opmerking: Diverse deeltjes zijn inmiddels een soort van inleiding geworden voor grote boeken over dezelfde onderwerpen van Perry Pierik. Het deeltje De zwarte magiër over Karl Haushofer is hier een voorbeeld van( zie biografie: Karl Haushofer en het Nationaal-Socialisme). Er kan daarom al vermeld worden dat de historicus/uitgever inmiddels al weer druk bezig is met een omvangrijker boek over Polen: De Poolse oorlog. Aangezien er nog veel meer te onthullen valt over de Duits-Poolse oorlogsvoering, aldus Pierik.

Info: het deel bevat vele foto’s, kaarten en overzichten; bevat 136 blz. en kost € 9,95

 

Met de herdenkingsdagen in aantocht…

Op 4 mei a.s. herdenken we weer de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en natuurlijk gaan daarbij onze gedachten onder meer uit naar de vele Joden die het leven moesten laten vanwege hun ras. Concentratiekampen als Auschwitz, Bergen-Belzen, Dachau zijn bij velen de bekende vernietigingskampen. Kampen die aanvankelijk zouden zijn opgezet als werkkampen.
Triest genoeg waren er nog veel meer vernietigingskampen, doch in een poging hun verleden uit te wissen toen de Russen naderden, zijn diverse kampen verwoest. Ton Roozeboom deed onderzoek naar deze kampen en schreef daarover een uitgebreid boek: De Nazi Moordfabrieken. ISBN: 978-94-6188-887-7. Extra indrukwekkend door de vele foto’s!

Te koop in de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij uitgeverij Aspekt

 

Nieuwe promo’s

Recentelijk zijn er weer twee opvallende boeken verschenen bij uitgeverij Aspekt:

Erich Ludendorff, een biografie van Perry Pierik;

Valse schaamte, waarom Maria niet in Nederland mocht verschijnen van Robert Lemm.

Beide boeken bevatten een onderwerp dat stof zal doen opwaaien. Te beginnen met Erich Ludendorff.

Na een studie van 17 jaar is deze biografie verschenen. Wat maakt deze uigave zo opmerkelijk?  Volgens de geschiedschrijving is Ludendorff eigenlijk na 1918 van het toneel verdwenen. Als generaal leidde hij diverse veldslagen in de Eerste Wereldoorlog en zijn militaire rol was met het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog uitgespeeld, luidde de conclusie van veel historici. Perry Pierik, eveneens historicus, kwam na bestudering tot een andere conclusie, namelijk dat Ludendorff weliswaar niet meer op het militaire toneel actief was, maar dat hij zich meer toegelegd had op de politiek en dat zijn rol daarin beslist niet te verwaarlozen is.
“Ik stuitte voortdurend op deze man en zijn vaak kwalijke praktijken, bij meerdere studies naar het Derde Rijk. Al snel kwam ik erachter dat hij tot 1925 DE MAN was op de rechterflank, en dat Hitler zijn tovenaarsleerling was. Natuurlijk werd dit door de nazi’s na 1933 zorgvuldig weggepoetst, en met succes… want Ludendorffs rol raakte vergeten. Zie hier de drijfveren tot mijn nieuwste boek: Erich Ludendorff, biografie “, aldus Pierik op zijn blogZijn studie leverde een omvangrijk boek op met vele interessante feiten over Ludendorffs invloed op Hitler. Maar ook hoe zijn beruchte villa in Wannsee de plek was waar de ontmoeting tussen Himmler en Auschwitzcommandant Rudolf Höss plaatsvond. Een vriendschap die gruwelijke gevolgen zou hebben voor de Joodse bevolking. Deze biografie besteedt ruim aandacht aan Ludendorff als militair en als politicus.

Info: Erich Ludendorff, biografie; 622 pag.met zwart-wit illustraties; ISBN: 978.94.6338.021.8; Prijs: € 29,95

Dan Valse schaamte.

Robert Lemm staat garant voor interessante boeken die dikwijls thema’s met betrekking tot het Rooms-katholieke geloof tot onderwerp hebben. Dat is ook
dit keer het geval.
Een aantal jaren geleden kreeg Lemm inzage in een archief dat ging over de verwikkelingen rond ‘De Vrouwe van alle Volkeren’ ofwel Maria en de zieneres Ida Peerdeman. Als jonge meisje was zij getuige van de verschijning van Maria. Enkel jaren later maakte ze meer onverklaarbare dingen mee.
De Kerk in Rome was echter niet gecharmeerd van die verschijningen. De Kerk wilde modern zijn en vreemde verschijningen pasten daar niet binnen. Toch kwamen er plannen voor een kapel in Amsterdam, gewijd aan de Madonna, maar op steun van de huidige kardinaal hoeft nog steeds niet gerekend te worden.
In zijn boek volgt Lemm in chronologische volgorde de gebeurtenissen rondom dit fenomeen en Ida Peerdeman. Ook onderzoekt hij de rede waarom in de eerste 5 jaar van onze eeuw er een opleving van Maria kwam  en wat de oorzaak van haar neergang was. En is het Ida Peerdeman vergaan na al die tegenwerkingen van de Kerk?
Een boek dat zowel Katholieke gelovigen als niet-Katholieken zal aanspreken.

Info: Valse schaamte, waarom Maria niet in Nederland mocht verschijnen; 260 pag. zwart-wit geïllustreerd; ISBN:978.94.6338.183.3; Prijs: € 18,95

 

 

Nieuwe recensie online

Himmler, Mordechai en de mythe van het joods-bolsjewisme.

Over Heinrich Himmler zijn veel boeken geschreven. Zijn redevoeringen zijn veel minder bekend. Reden voor Perry Pierik om de redevoering ‘De Schutzstaffel (SS) als antibolsjewistische strijdmacht’ van 1937 uit te geven. Centraal in deze redevoering staat het gedachtegoed van de Reichsführer.

Een beoordeling geven over een dergelijk boek is en blijft moeilijk. De vraag die speelde bij mijn recensie was dan ook niet of deze tekst gewaardeerd moest worden om zijn inhoud, maar wat is de betekenis van deze redevoering voor onze huidige tijd. Tegelijk moet opgemerkt worden dat het boek fraai is vormgegeven.

Mijn recensie is hier te lezen.

himmler-mordechai

divider