De snel groeiende pocketserie wo-2

Poster pocketserie WOII

‘Churchill’ verschenen en serie wo2 uitgebreid

‘Churchill’ verschenen en serie wo2 uitgebreid

Churchill –Als Minister van Marine 1914-1915 –gewiekst politicus, historicus en amateur militair strateeg
Bas de Groot
ISBN: 978.94.6338.236.6

In dit kleine boek legt Bas de Groot de nadruk op de periode 1914-1915, waarin Winston Churchill -de latere premier- Minister van Marine was. De auteur vraagt zich af of er niet een meer geschikter persoon te vinden was geweest.

In de aanvang van WO I, lopende tot het begin van de Dardanellen campagne, maakte de trotse Britse marine donkere dagen mee. Churchill speelde hierin een sleutelrol. Maar zijn beslissingen riepen vragen op wat leidde tot zijn aftreden in mei 1915.
Churchill was echter ook een bekwaam auteur en een kundig datamanipulator, die met zijn zeer leesbare geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog (The World Crisis 1923-1931) een waar rookgordijn heeft losgelaten dat over de jaren deels is opgetrokken, aldus de auteur. Het laatste hoofdstuk bevat kritieken van zijn tijdgenoten op The World Crisis.

Opmerking: Het is geen onaardig boekje, waarin duidelijk aangegeven wordt waar Churchill faalde in zijn beleid als Minister van Marine. Alsmede de betrokken personen die evenmin ontkwamen aan kritiek voor de door hen genomen beslissingen.
Helaas is dit wederom een boek dat een goede redactie mist. Dat wekt wrevel op tijdens het lezen en gaat ten koste van het betoog.

Het boek is rijkelijk geïllustreerd met foto’s en kaarten, bevat 170 blz. en kost € 9,95

Er zijn weer nieuwe boeken verschenen in de serie WO2!

De serie kleine boeken over WO II heeft ook uitbreiding gekregen met de volgende delen:

De nieuwste publicatie is Duinkerken 1940 – Wonder – Tragedie – Gevolgen – Perry Pierik. ISBN: 978.94.6338.202.1

Binnenkort verschijnt de film Duinkerken van regisseur Christopher Nolan en naar aanleiding hiervan schreef historicus Pierik een deel over deze tragische gebeurtenis. In Frankrijk tekende zich een Stalingrad-achtige nederlaag af voor het Britse expeditieleger. De soldaten zaten als ratten in de val, toen de Duitse tanks richting Duinkerken rolden.

Doch een wonder geschiedde. Dankzij de honderden schepen die uit Engeland waren vertrokken, wist het Britse expeditieleger te ontsnappen van de ondergang. Vele vragen zijn echter open blijven staan. In dit boek behandelt Perry Pierik het wonder van de Engelsen, de tragedie voor de Duitsers en de gevolgen van een van de meest opzienbarende gebeurtenissen van de 20ste eeuw met vooral veel aandacht voor de Duitse kant van het verhaal.

Zoals alle delen ook nu weer rijkelijk voorzien van foto’s.
Info: het boek bevat 160 blz. en kost € 9,95

Het deel dat al iets eerder verschenen is, draag de imposante titel: Vanaf vandaag wordt er teruggeschoten –Spionage, geheime diplomatie, oorlogseconomie en andere facetten van de Poolse veldtocht van 1939 eveneens door Perry Pierik. ISBN: 978.94.6153.888.8

Pierik staat in dit boek stil bij een aantal unieke blikvelden over de oorlog tegen de Polen door nazi-Duitsland. Nieuwe Duitse documenten, afkomstig an de militaire inlichtingendienst, werpen bijvoorbeeld een licht op de Poolse oorlogs-economie en de generale staf. Polen had een formidabel leger, maar beschikte over verouderd materiaal. Een ander nieuw feit is afkomstig uit een Abwehr-rapport. Daarin wordt onthult dat de beroemde Britse militair-theoreticus Generaal Fuller de Poolse nederlaag goed voorspelde, alsmede de Duitsers ‘adviseerde’ middels terreur tegen de Poolse joden hun overwinning te verzilveren. Door massa-executies moesten een onbeteugelde vluchtelingenstroom op gang komen. Poging om op die manier het Poolse moreel te breken.

Tot slot besteedt Pierik aandacht aan de vergeten diplomatieke hulp van de Nederlandse regering en koningin Wilhelmina aan nazi-Duitsland, door reeds voor de oorlog de toezegging te geven dat Nederland de ambassadetaken van Duitsland in Warschau bij een conflict zou overnemen, hetgeen geschiedde.

Opmerking: Diverse deeltjes zijn inmiddels een soort van inleiding geworden voor grote boeken over dezelfde onderwerpen van Perry Pierik. Het deeltje De zwarte magiër over Karl Haushofer is hier een voorbeeld van( zie biografie: Karl Haushofer en het Nationaal-Socialisme). Er kan daarom al vermeld worden dat de historicus/uitgever inmiddels al weer druk bezig is met een omvangrijker boek over Polen: De Poolse oorlog. Aangezien er nog veel meer te onthullen valt over de Duits-Poolse oorlogsvoering, aldus Pierik.

Info: het deel bevat vele foto’s, kaarten en overzichten; bevat 136 blz. en kost € 9,95

 

Met de herdenkingsdagen in aantocht…

Op 4 mei a.s. herdenken we weer de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en natuurlijk gaan daarbij onze gedachten onder meer uit naar de vele Joden die het leven moesten laten vanwege hun ras. Concentratiekampen als Auschwitz, Bergen-Belzen, Dachau zijn bij velen de bekende vernietigingskampen. Kampen die aanvankelijk zouden zijn opgezet als werkkampen.
Triest genoeg waren er nog veel meer vernietigingskampen, doch in een poging hun verleden uit te wissen toen de Russen naderden, zijn diverse kampen verwoest. Ton Roozeboom deed onderzoek naar deze kampen en schreef daarover een uitgebreid boek: De Nazi Moordfabrieken. ISBN: 978-94-6188-887-7. Extra indrukwekkend door de vele foto’s!

Te koop in de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij uitgeverij Aspekt

 

Nieuwe promo’s

Recentelijk zijn er weer twee opvallende boeken verschenen bij uitgeverij Aspekt:

Erich Ludendorff, een biografie van Perry Pierik;

Valse schaamte, waarom Maria niet in Nederland mocht verschijnen van Robert Lemm.

Beide boeken bevatten een onderwerp dat stof zal doen opwaaien. Te beginnen met Erich Ludendorff.

Na een studie van 17 jaar is deze biografie verschenen. Wat maakt deze uigave zo opmerkelijk?  Volgens de geschiedschrijving is Ludendorff eigenlijk na 1918 van het toneel verdwenen. Als generaal leidde hij diverse veldslagen in de Eerste Wereldoorlog en zijn militaire rol was met het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog uitgespeeld, luidde de conclusie van veel historici. Perry Pierik, eveneens historicus, kwam na bestudering tot een andere conclusie, namelijk dat Ludendorff weliswaar niet meer op het militaire toneel actief was, maar dat hij zich meer toegelegd had op de politiek en dat zijn rol daarin beslist niet te verwaarlozen is.
“Ik stuitte voortdurend op deze man en zijn vaak kwalijke praktijken, bij meerdere studies naar het Derde Rijk. Al snel kwam ik erachter dat hij tot 1925 DE MAN was op de rechterflank, en dat Hitler zijn tovenaarsleerling was. Natuurlijk werd dit door de nazi’s na 1933 zorgvuldig weggepoetst, en met succes… want Ludendorffs rol raakte vergeten. Zie hier de drijfveren tot mijn nieuwste boek: Erich Ludendorff, biografie “, aldus Pierik op zijn blogZijn studie leverde een omvangrijk boek op met vele interessante feiten over Ludendorffs invloed op Hitler. Maar ook hoe zijn beruchte villa in Wannsee de plek was waar de ontmoeting tussen Himmler en Auschwitzcommandant Rudolf Höss plaatsvond. Een vriendschap die gruwelijke gevolgen zou hebben voor de Joodse bevolking. Deze biografie besteedt ruim aandacht aan Ludendorff als militair en als politicus.

Info: Erich Ludendorff, biografie; 622 pag.met zwart-wit illustraties; ISBN: 978.94.6338.021.8; Prijs: € 29,95

Dan Valse schaamte.

Robert Lemm staat garant voor interessante boeken die dikwijls thema’s met betrekking tot het Rooms-katholieke geloof tot onderwerp hebben. Dat is ook
dit keer het geval.
Een aantal jaren geleden kreeg Lemm inzage in een archief dat ging over de verwikkelingen rond ‘De Vrouwe van alle Volkeren’ ofwel Maria en de zieneres Ida Peerdeman. Als jonge meisje was zij getuige van de verschijning van Maria. Enkel jaren later maakte ze meer onverklaarbare dingen mee.
De Kerk in Rome was echter niet gecharmeerd van die verschijningen. De Kerk wilde modern zijn en vreemde verschijningen pasten daar niet binnen. Toch kwamen er plannen voor een kapel in Amsterdam, gewijd aan de Madonna, maar op steun van de huidige kardinaal hoeft nog steeds niet gerekend te worden.
In zijn boek volgt Lemm in chronologische volgorde de gebeurtenissen rondom dit fenomeen en Ida Peerdeman. Ook onderzoekt hij de rede waarom in de eerste 5 jaar van onze eeuw er een opleving van Maria kwam  en wat de oorzaak van haar neergang was. En is het Ida Peerdeman vergaan na al die tegenwerkingen van de Kerk?
Een boek dat zowel Katholieke gelovigen als niet-Katholieken zal aanspreken.

Info: Valse schaamte, waarom Maria niet in Nederland mocht verschijnen; 260 pag. zwart-wit geïllustreerd; ISBN:978.94.6338.183.3; Prijs: € 18,95

 

 

Nieuwe recensie online

Himmler, Mordechai en de mythe van het joods-bolsjewisme.

Over Heinrich Himmler zijn veel boeken geschreven. Zijn redevoeringen zijn veel minder bekend. Reden voor Perry Pierik om de redevoering ‘De Schutzstaffel (SS) als antibolsjewistische strijdmacht’ van 1937 uit te geven. Centraal in deze redevoering staat het gedachtegoed van de Reichsführer.

Een beoordeling geven over een dergelijk boek is en blijft moeilijk. De vraag die speelde bij mijn recensie was dan ook niet of deze tekst gewaardeerd moest worden om zijn inhoud, maar wat is de betekenis van deze redevoering voor onze huidige tijd. Tegelijk moet opgemerkt worden dat het boek fraai is vormgegeven.

Mijn recensie is hier te lezen.

himmler-mordechai

divider

De voorjaarscatalogus is uit!

Het is bijna voorjaar en wat is er een mooier begin van deze periode dat het verschijnen van de nieuwste catalogus! Boordevol nieuwe boeken die inspireren voor een zomer lekker lang lezen!

cover-vj-catalogus

Bij een historische uitgever is, hoe kan het ook anders, het genre geschiedenis breed vertegenwoordigd: van de Middeleeuwen – zoals het boek Ziekte van Lazarus-M. Boshart, over lepra in lepraindemede Middeleeuwen –  tot en met de Koude Oorlog, – het net verschenen Van havik tot vredesduif-E. Korthals Altes.

Groot is vanzelfsprekend de aandacht voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de 2 pijlers van Aspekt. De bestaande series als De Grote Oorlog, Nederland en de Eerste Wereldoorlog, de serie van Pieter Jan Verstraete, evenals de Serie over onbekende feiten uit de Tweede Wereldoorlog zullen weer uitgebreid worden met nieuwe delen. Verrassend dat ook de vredesmissies aandacht krijgen. Wat te denken van boeken over Dutchbatt Libanon? Beschreven in Oorlog Lyrics – Raymond Langereis, die uitgebracht gaan worden in 2 delen.

oorloglyricsi

 

oorloglyricsii

 

 

 

 

 

En wie de uitgever Perry Pierik kent, weet dat ook de actualiteit altijd een plek vindt in de uitgaven: Liefde voor een leider – C. van Herwaarden en De Europese Spagaat –diverse auteurs. Staart van de Walvis –over het gesol met de Hedwigepolder – J. Robesin. Of van W. Schinkel:  De leegte van de westerse waarden –over mensenrechten en drone-oorlogvoering.

Desondanks blijft er nog genoeg ruimte over voor andere intrigerende uitgaven: romans, gedichten en boeken over dieren – H. Seeverens –Leven met een hond, en boeken over religieuze thema’s: Van Ezra tot Herzl – S.E. Bos over 2400 jaar na-Bijbelse geschiedenis van het joodse volk; en een boek over Vrij(heid) van religie –G. Coene en M. van den Bossche; en de nieuwste Robert Lemm: Valse schaamte, waarom Maria niet in Nederland mocht verschijnen.

vanezratotherzl

Nog even genoemd moet worden de literatuur die vertegenwoordigd wordt door: Ina Boudier-Bakker –Ontmoeting –verhalen;Couperus –De stille Kracht. En in het kader van non-fictie-mannenpringsheimsliteratuur door: M. den Buurman –Het paleis in de Arcisstrasse –Thomas Mann en de Pringsheims.

Eigenlijk is het teveel om op te noemen! Via deze link naar de catalogus kan iedereen zelf aanschouwen wat voor moois er te ontdekken valt bij uitgeverij Aspekt. Toch nog niet genoeg uitgedaagd om een blik te werpen in de nieuwste boekwerk? Vooruit nog ééntje dan: Anselmus Poneli, zoeker en levensbeschouwer, komt met een nieuw fraai boek getiteld: De wereld, het leven & de kunsten –Beeldend werk van Anselmus Poneli gebaseerd op zijn maatschappijkritiek, filosofie & spiritualiteit.

poneli

Op gebruikelijke wijze is de catalogus aangevuld met vermeldingen van heruitgaven; grootletterboeken; Engels- en Duitstalige boeken; en E-books.

Catalogus is te lezen op: Voorjaarscatalogus Aspekt_vj2017.pdf

divider

Recentelijk verschenen

De evolutie van het medeleven
Hoe het vermogen tot medeleven zich vanaf de eerste mensen heeft ontwikkeld tot het meest krachtige wapen tegen de trauma’s van deze tijd.
Auteur: socioloog Frank Hermans

evolutie

Op mijn bureau trof ik dit boek aan, toegestuurd door uitgeverij Aspekt en geschreven door de socioloog Hermans die gespecialiseerd is in de wereldgeschiedenis en die een aantal jaren geleden promoveerde op een studie van Norbert Elias.
Medeleven dus. Een heel belangrijk en actueel onderwerp,  sinds we door het toenemende geweld in de wereld steeds vaker geconfronteerd worden met aanslagen die een traumatisch effect op ons hebben. Maar ook langdurige gebeurtenissen als oorlogen hebben een grote impact op ons en hoe gaan we daar mee om? Slachtoffers voelen zich eenzaam, machteloos en gaan gebukt onder immens verdriet. Er is dan behoefte aan medeleven, een gevoel van verbondenheid. Die verbondenheid vinden we overal terug, behalve bij mensen ook bij intelligente dieren, doch de mens is daarin het verst ontwikkeld. Bij deze groep zien we ook reacties als herdenkingsrituelen en stille marsen. Door deze instelling bouwen we aan een veerkrachtige samenleving. Hermans: Het vermogen tot medeleven kan daarom worden opgevat als een vorm van beschaving in de betekenis die de socioloog Norbert Elias aan de term heeft gegeven: het heeft menselijke samenlevingen complexer en weerbaarder gemaakt en mensen zelf beschaafder.
Het heeft de mens echter niet minder kwetsbaar gemaakt wat blijkt uit het toenemend geweld. Ook zijn we kwetsbaarder geworden voor het verlies van persoonlijke relaties, omdat de emotionele betrokkenheid een grotere betekenis heeft gekregen.
In dit boek komen aan de orde: medeleven zowel bij intelligente dieren, als bij mensen; de verbreiding van het medeleven, waaronder de ontwikkeling van het medeleven door de geschiedenis heen; de professionalisering van het medeleven; en het laatste deel gaat over het medeleven wereldwijd met daarin ook kort aandacht voor het medeleven met betrekking tot de vluchtelingen. Een niet te onderschatte probleem. Vooral omdat onze sympathie ten opzichte van vluchtelingen is veranderd door de komst van islamitische vluchtelingen. Ons tolerantieniveau daalde zienderogen. De ontwikkeling van de toestroom vluchtelingen staaft Hermans met een aantal studies, zoals die van Leo Lucassen en Paul Scheffer. Polarisatie nam toe en medeleven nam af. Toch heeft het medeleven belangrijke veranderingen ondergaan, is de conclusie van de auteur. Het strekt zich nu ook uit tot onbekenden wereldwijd die het slachtoffer zijn geworden door een crisis. Traumatisering vindt niet langer alleen plaats in eigen omgeving, maar ook op grote schaal. Die acceptatie leidde tot groter gevoel van verbondenheid, versterkt door de komst van de sociale netwerken. Maar er blijven ook vragen openstaan, onder meer over het risicobesef  die de mensheid neemt door de inzet van nieuwe wapens, daar is nog onvoldoende bij stilgestaan. Evenals het onderzoek naar voor- en nadelen van de massa-immigratie. Hermans haalt in dit boek het onderzoek van Deborah McKenzie aan die ontdekte dat naar de voordelen van migranten veel te weinig gekeken is. Kortom, het medeleven heeft zich aanzienlijk ontwikkeld in de loop der geschiedenis, doch het heeft nog lang niet zijn eindbestemming bereikt.
De evolutie van het medeleven is een interessant boek dat goed en overzichtelijk is geschreven met onderbouwing van diverse studies. Bovendien is het boek voorzien van een uitgebreide literatuurlijst.
Aanvullende info: paperback; €18,95; ISBN:9789463381130

Het is weer tijd voor de boekenbeurs!

Het is weer eind oktober en dan gaat in Antwerpen weer de traditionele boekenbeurs van start! Dit jaar wordt de beurs . deze groots opgezette beurs voor de 80ste keer gehouden en het is dé ontmoetingsplek voor lezers, schrijvers en uitgevers uit Europa. Vele uitgeverijen presenteren hun collecties en auteurs zijn aanwezig om hun boeken te promoten en te signeren.
De meeste uitgeverijen hebben hun najaarscatalogus dit jaar al vroeg uitgebracht, rond september, niettemin biedt een beurs altijd mogelijkheden tot het presenteren van nieuwe uitgaven en nieuwe auteurs naast de verschenen paradepaardjes.
Ook uitgeverij Aspekt is vertegenwoordigd met een grote stand. Ruime aandacht is er voor de boeken over de Eerste en Tweede Wereldoorlog en geschiedenis. Echter ook  het tijdschrift Bühne dat zich inmiddels op een groot lezerspubliek mag verheugen, ontbreekt niet!
Voor iedereen die iets heeft met boeken, ga dat zien!! De beurs duurt tot en met 11 november 2016.
Meer info op: www.boekenbeurs.com

beurs-anvers-okt-2016

 

divider

Previews

Nieuw op deze site is de pagina Previews !
Daarop is thans een fragment te lezen uit het boek Timosjenko en de tweede Slag om Charkov het drama van mei 1942 door Perry Pierik dat onlangs is verschenen.Dit boek is een nieuw deel in de serie over onbekende feiten uit de Tweede Wereldoorlog en handelt over een vergeten offensief aan het Oostfront dat vele levens heeft gekost aan zowel Russische als aan Duitse zijde.

ccf21102016_00000

divider