Contact

Voor vragen over de hier besproken  boeken en auteurs en/of voor het bestellen van de boeken kunt U zich wenden tot uitgeverij Aspekt via:
Email: info@aspekt.nl
Tel: 0346-353895

Voor vragen en/of opmerkingen aangaande deze website:

Advertenties