-Hank en Heinrich -Hans Muiderman

HMU-hank&heinrichHank en Heinrich

Auteur: Hans Muiderman
Boekvorm:paperback
Pagina’s: 238
Uitgever: Aspekt
Uitgebracht: 2016
ISBN: 978.94.6338.031.7

 

Bespreking:Er zijn boeken, waar je over de inhoud niet te veel moet zeggen. Dat zou ten koste gaan van de nieuwsgierigheid van de lezer. Zo’n boek is de nieuwste roman van Hans Muiderman, getiteld Hank en Heinrich. Ik zeg dan ook niet al teveel over de verhaallijn. Of eigenlijk 2 verhaallijnen, want zoals de titel al aangeeft, kent dit boek twee personages, Hank en Heinrich. Twee willekeurige mannen die zo op het eerste gezicht niets met elkaar delen. Maar is dat ook zo? Of delen ze toch iets gemeenschappelijks? Zoals de sobere cover al verraadt, speelt een pistool een cruciale rol in het geheel. Het is een verrassend spoor dat terugvoert tot de Tweede Wereldoorlog.

Volgens de omslag is Hank en Heinrich een boek over herinneren en vergeten, over romantiseren en verdringen van het verleden. Het beheren van dergelijke informatie vindt plaats in ons geheugen. Muiderman is geïntrigeerd door het geheugen. Het is ook een wonderlijk fenomeen, als we erover nadenken. Uiteindelijk bepaalt niets anders dan het geheugen wat wij uit ons leven onthouden en vergeten. Door Heinrich worden we ons bewust dat het weinig zin heeft om met zaken of personen geconfronteerd te worden, als we het allemaal weer zo snel vergeten. Maar al vergeten we veel uit ons leven, het verleden laat zich nimmer uitwissen en in dit boek is het verleden op een beklemmende manier aanwezig. Het houdt niet alleen de hoofdpersonen in zijn greep, maar ook de lezer.

Doch eigenlijk gaat Hank en Heinrich nog verder. Het boek gaat ook over weifeling, over oordelen en beoordeeld worden; over hoe wij onszelf graag zien en hoe we in werkelijkheid gezien worden. ‘Ik ben van buiten iemand anders dan van binnen. Ik doe het licht uit. Hij is weg ’, zegt Heinrich op een zeker moment in het boek. Een opmerking die voor ieder van ons geldt. Dat willen we zo, ons zelfbeeld wordt immers hierdoor bepaald en bij dat zelfbeeld hoort ook om negatieve beelden uit het verleden te verdringen.

Wie de boeken van Hans Muiderman kent, weet dat hij een meester is in de psychologische reflectie. Hij weet het innerlijk van de karakters uitermate goed weer te geven. Dit boek vormt hierop geen uitzondering. Ook hierin bewijst Muiderman te beschikken over een uitstekend inlevingsvermogen. De auteur kruipt in de huid van zijn personages om diens zielenroerselen aan de oppervlakte te brengen, waardoor de lezer de indruk krijgt dat de auteur zijn eigen verhaal aan het schrijven is. Dat wordt versterkt, als de auteur in Heinrich’s verhaal overgaat van de je-vorm naar de ik-vorm. Prachtig is dan de weergave van de verwarring tussen herinnering en de werkelijkheid die bij Heinrich optreedt.

Toch is Hank en Heinrich wel degelijk een verrassend boek geworden, want het laat een andere kant van Muidermans schrijftalent zien. Niet alleen heeft het verhaal van Heinrich een bijna thrillerachtig karakter, de auteur heeft ook nog eens de twee verhaallijnen op ingenieuze wijze vervlochten met elkaar. Door middel van hele korte stukken springen de verhalen beurtelings over van Hank naar Heinrich en visa versa zonder dat dit storend is. De personages blijven goed te volgen. De beide plots laten wel iets lang op zich wachten, uitgaande vanuit de moderne lezerservaring. Tegenwoordig moet een boek het liefst flink vaart hebben. Bij Muiderman is doorgaans het verhaal eerder ondergeschikt aan de waarneming en de gedachtegang van de hoofdpersonen. Beter gezegd, de psychologische sfeertekeningen nemen een zodanige prominente plaats in dat ze het eigenlijke verhaal naar de achtergrond verdringen. Daar is Hank en Heinrich een mooie getuigenis van.

Uiteindelijk haalt het verleden het heden in, zo ook bij de beide mannen in dit boek. Dan blijkt wat de oude literaire schrijvers als Shakespeare en Vondel al wisten…de wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Wij zijn allen slechts radertjes in een groter geheel.

 

 

Beoordeling: X X X X Zeer goed

Advertenties