-Dodelijke boslucht -Maarten van Bommel

Dodelijke boslucht Auteur: Maarten van Bommel
Boekvorm: paperback
Pagina’s: 206
Uitgever: Aspekt
Uitgebracht: augustus 2013
ISBN: 978.94.6153.377.7


Bespreking: “In de villa van notaris Vermeend had iedereen zich te ruste gelegd.” Zo begint het nieuwste boek van jurist en auteur Maarten van Bommel dat recentelijk verschenen is bij Aspekt en dat de intrigerende titel draagt: “Dodelijke boslucht”. Dit opschrift heeft geen uitleg nodig voor wie het boek leest en evenmin behoeft goede wijn een krans. Maar voor wie nog twijfelt om aan dit boek te beginnen, volgt hier een klein pleidooi.

In tegenstelling tot wat de eerste zin doet vermoeden, verloopt het verhaal allerminst rustig. Eigenlijk is de zinderende spanning al voelbaar in deze korte zin. Het boek begint met een incident dat zich afspeelde in 1956, maar meteen daarop wordt de lezer meegevoerd naar het jaar 1966. Jochum Dekkers, een Amsterdamse rechercheur op leeftijd wordt naar de kleine gemeente Gaerde gestuurd om daar een moord op te lossen op de bankiersvrouw Elena Denayée. Zoals gebruikelijk heeft iedereen in een dergelijk dorp een mening, maar zwijgt ook iedereen over de mogelijke dader en motieven. Aan Dekkers de taak om samen met de lokale politieman Nordhuizen het mysterie te ontrafelen en natuurlijk mag de archetypische jongedame niet ontbreken om het verhaal volledig te maken.

“Dodelijke boslucht” is een ware pageturner, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet en dat is te danken aan de goede stijl van schrijven en aan boeiende manier, waarop de spanning wordt opgebouwd en naar het plot wordt toegewerkt. Het is duidelijk, Maarten Van Bommel is een geroutineerde schrijver. “Dodelijke boslucht”bevat meerdere lagen. Behalve dat de speurtocht naar de dader centraal staat, geeft de auteur tegelijk een meesterlijk beeld van de karakteristieke kenmerken van de doorsnee- Amsterdammer en de doorsnee- dorpelingen, waarbij weer onderscheid valt te maken tussen de bourgeoisie en de werkende klasse. Een andere meer diepere laag bevat de thema’s Rusland en de Tweede Wereldoorlog, thema’s dat in een eerder – meer biografisch- boek van deze auteur is terug te vinden, “De verborgen schaduw”.

Over een thriller is gauw te veel gezegd en dat zou het plot verraden. Een thriller staat voor het in vervoering brengen van de lezer door middel van actie en gevaar en dat kan alleen als men er zo onbevangen tegenover staat. Doch een tipje van de sluier mag opgelicht worden, Jochum Dekkers is niet bepaald het type superheld en het onverwachts trekken van pistolen blijft achterwege en het aantal stoffelijke overschotten blijft beperkt tot één. Dat lijkt saai, maar in de handen van Maarten van Bommel is “Dodelijke boslucht” geworden tot wat het is: een pakkend boek dat de lezer tot het laatste moment in zijn greep houdt.

Beoordeling: X X X X Zeer goed