Opmerkelijk

Opmerkelijke ontwikkelingen in boekenland!

Gedicht van de talentvolle Puck Pierik

Ook Puck, de dochter van uitgever Perry Pierik blijkt over schrijftalent te beschikken! Zie hier een prachtig gedicht van haar hand!

De alwetende man

De man, hij was gecompliceerd

Hij droeg grijs en vrolijk stond de kleur

Hij sprak nooit en toch was men door zijn blik vereerd

Altijd een strak getrokken expressie en toch een aanlokkelijk humeur

De man, hij was apart

Hij paste niet tussen massa en het gewoon

Zijn blik was altijd fronzend, koud en hard

Maar hij bracht troost als redder en toch paste hij niet in het standaard
sjabloon

De man, hij was gevreesd

Hij stond in schaduw en ontweek de zon haar licht

Maar waar hij dan ook was geweest

Men was verbaasd en daarbij door zijn verschijning ontwricht

De man, hij verscheen enkel in de nacht

Hij ontweek de dag maar werd door elke zonnestraal gemist

Maar wat was dat speciale gevoel dat hij ieder bracht?

De man, hij was de mystiek, vermoedelijk de man die het meeste van het leven
wist

           
Puck Pierik    ©Puck Pierik











Advertenties